Introvate-bomen-gezichten.jpg

Gesprekken voeren we met zijn allen. Dag in, dag uit. Privé en professioneel.  Gesprekken kunnen vaak leiden tot frustratie bij één van beide partijen of bij allebei. En niet zelden heeft het aspect introvert - extravert daar een belangrijk aandeel in. Het beïnvloedt immers sterk ons zichtbaar gedrag en onze houding in relatie tot anderen. Maar het kan ook anders. Door beter te begrijpen wat de natuurlijke manier is van zich uit te drukken bij introverten en extraverten, krijg je een andere kijk op de gesprekssituatie en kom je makkelijker en sneller tot een goed contact.

Toegevoegde waarde als introvert persoon

De toegevoegde waarde van een introvert persoon tijdens een gesprek ligt in het scherp stellen van de ander zijn gedachten, in het overzicht brengen in alle informatie en in het verhogen van de zakelijke slagkracht.

Hoe pak je dat nu best aan?

  • Wees een sparringpartner voor de ander. Van nature vindt een extravert het lastig om helemaal alleen zijn ideeën van A tot Z te overdenken.
  • Ondersteun het denkproces van de ander door zijn bewoording af en toe te onderbreken en dan te spiegelen. Een extravert heeft het immers nodig om zijn eigen woorden terug te horen, versterkt met jouw ideeën en feedback. Dat geeft hem bouwstenen om weer verder te gaan in zijn redenering. Op die manier worden zijn gedachten geordend. Door de ander regelmatig te onderbreken, geef je hem de bevestiging dat je geïnteresseerd bent in zijn verhaal.
  • Breng structuur in alle informatie die de ander vertelt door aandachtig te luisteren en door het stellen van kritische vragen. Dat heeft een extravert immers nodig om tot een uiteindelijke beslissing te komen waar hij achter staat.
  • Deel je verwachtingen. Een extravert houdt er van om alles op een spontane manier te benaderen. Door duidelijkheid te scheppen, help je de extraverte persoon in het bepalen van de juiste actie.
  • Geef de ruimte aan de ander om te reflecteren, om toe te lichten waarom hij bepaalde besluiten neemt. Normaal vormt een extravert zich een standpunt van waaruit hij dan aan de slag gaat. Door even stil te staan, zal de kwaliteit van zijn beslissing nog beter worden.

 

Heb je behoefte aan een klankbord, aan een ondernemerscoach die jouw introversie begrijpt en er voor jou een sterkte van maakt in je communicatie? Je bent altijd welkom voor een vrijblijvend intakegesprek!

Maak je afspraak

 

 

DELEN MAG!

Nieuwsbrief Introvate

Wil je inspirerende verhalen en praktische tips voor introverten ontvangen? Schrijf je in _______ 

Thema opleidingen

Ben je nieuwsgierig naar de thema-opleidingen voor introverte ondernemers en werknemers? Bekijk het aanbod _______ 

Aanvraag subsidies

Wist je dat Introvate geregistreerd dienstverlener is voor tussenkomst via de kmo-portefeuille?Ontdek de voorwaarden  _______ 

Vrijblijvend gesprek

Wil je ontdekken wat Introvate voor jou kan betekenen?Maak je afspraak_______