IN DE MEDIA

Slider

VIDEO'S

Hoe ondernemen als introvert persoon?

Juni 2019
NextConomy.be | Kennisplatform voor zelfstandigen

Dertig tot vijftig procent van de ondernemers zou een introvert karakter hebben. Dit vormt geen obstakel voor je professionele toekomst, zolang je het maar herkent en ernaar handelt.
Veel freelancers zijn zich niet bewust van hun introverte karakter omdat ze het bijvoorbeeld goed kunnen uitleggen. Anderen daarentegen zijn zich wel bewust van hun introversie, maar durven dat niet toegeven door een zekere maatschappelijke druk. Beiden gedragen zich dan eerder extravert, want ze denken dat dit nodig is om succesvol te zijn.
Dat is absoluut een misvatting.

Hoe herken je een introvert karakter?

Januari 2015
ROB TV | Regionale Omroep Brabant

Introvert zijn is niet te verwarren met een verlegen karakter hebben of met een nerveus gevoel bij het spreken voor een publiek.
Het verschil tussen introversie en extraversie kenmerkt zich op twee niveaus: energie en prikkels.
De introverte mens is gevoeliger voor externe prikkels, dat is een fysiologisch proces. Hierdoor vermijdt hij het liefst té veel prikkels en hij heeft ook meer tijd nodig om ze te verwerken. Zijn energie haalt hij eerder uit zichzelf waardoor hij minder behoefte heeft aan sociale contacten.

Hoe omgaan met je introvert kind?

Augustus 2014
ROB TV | Regionale Omroep Brabant

Als ouder wil je het liefst dat je kind veel vriendjes heeft en lekker meespeelt op het schoolplein. Maar niet elk kind krijgt energie van sociale activiteiten. Een introvert type wordt juist mentaal uitgehold door drukte.
Belangrijk is dat je als ouder het natuurlijke karakter van je kind omarmt en dat je tijdens de opvoeding aan je kind meegeeft dat iedereen het volledige recht heeft om zichzelf te mogen zijn.
Want die invalshoek heeft levensveranderende gevolgen.

PODCAST

Astrid Landman van Air meets Water interviewt in deze podcast Katja Soors, expert op het gebied van introversie. Ze praten samen over de impact van introvert-zijn in relaties op het werk, als partners en als ouder/kind. Katja geeft antwoorden op vragen zoals 'Wat is introvert-zijn?' 'Waarom is het belangrijk om te weten of je introvert of extravert bent?' 'Welke relaties werken het best?' Ze geeft praktische tips hoe je kunt liefhebben als de één introvert en de ander extravert is. En ze vertelt hoe je als ouder het best kan omgaan met een introvert kind.

ARTIKELS

Hoe omgaan met introverte medewerkers?

Januari 2014
Manager Magazines | Zakenmagazine

De bedrijfsvoering in de westerse wereld gebeurt eerder op een extraverte manier. Omdat ondernemingen snel vooruit willen, gaan ze vaak verder op het oordeel van hun extraverte werknemers die sneller hun mening geven. En daardoor gaat het potentieel en de kracht van introverte medewerkers verloren.
Door medewerkers bewuster te maken van hun eigen persoonlijkheid en van de persoonlijkheid van hun collega’s passen ze de manier aan waarop ze communiceren, met conflicten omgaan en relaties uitbouwen.
Zo wordt er efficiënter samengewerkt én presteert iedereen beter.

Hoe herken je introverte leerlingen het beste?

September 2017
Klasse.be | Onderwijsmagazine

Een leerling die toeklapt tijdens een spreekbeurt of zogenaamde druktemakers tijdens individueel werk. Het contrast tussen kinderen in de klas is soms zeer groot.
Als leerkracht is het van belang om je leerlingen genoeg te laten werken binnen hun eigen comfortzone via de keuze van opdrachten en werkvormen, via je klasindeling en je eigen lerarenstijl. Je helpt de kinderen en jongeren uitgroeien tot zelfbewuste personen door in de klas op zoek te gaan naar de eigenheid van elke leerling, en door duidelijk te maken dat iedereen oké is. Een klein duwtje in de klas kan al veel in beweging brengen.

Hoe haal je het beste uit introverte medewerkers?

December 2013
Manager Magazines | Zakenmagazine

Ondernemingen benutten het potentieel van hun introverte medewerkers veel te weinig. Dat heeft een negatieve weerslag op de samenwerking binnen het bedrijf en het welzijn van de werknemers. En dus ook op de bedrijfsresultaten.

Ondernemingen die weten wat introversie en extraversie exact inhoudt en die dit bespreekbaar maken op de werkvloer, creëren hierdoor een open werkklimaat dat toelaat dat iedereen zijn natuurlijke sterktes en talenten optimaal kan inzetten. Daardoor draait het bedrijf automatisch beter.


LINKS

Introvertel.nl is een informatieve website met ervaringen van andere introverten en algemene informatie over introversie en werk, relaties, kinderen en hoe introversie werkt in het brein. Introvertel wil dat alle introverte mensen weten dat ze goed zijn zoals ze zijn, en wil onze (extraverte) wereld meer leren over introversie.
Op Introvertel.nl is een Introvert Test beschikbaar voor volwassenen en kinderen.